วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คะแนนแอดมิชชันรังสีเทคนิค 2551-2554

สถิติการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
สาขารังสีเทคนิค ในระบบ Admission


พ.ศ. 2551
max
min
สมัคร
ผ่าน
มหิดล
6660.05
6197.3
185
30
เชียงใหม่
6793.2
6040.5
239
35
นเรศวร
5970.05
5434.2
3088
31

พ.ศ. 2552
max
min
สมัคร
ผ่าน
มหิดล
6,556.20
6,231.30
247
30
เชียงใหม่
6394.2
5,923.25
205
42
นเรศวร
6,306.75
5,589.95
523
36

พ.ศ. 2553                     
max
min
สมัคร
ผ่าน
มหิดล
19491.05
18061.5
140
30
เชียงใหม่
19590.65
17731.6
178
40
นเรศวร
17963.25
17260.15
383
27

พ.ศ. 2554
max
min
สมัคร
ผ่าน
มหิดล
20877.5
19154.1
306
30
เชียงใหม่
20297.5
18432.5
306
45
นเรศวร
19450
17788.9
302
31
สำหรับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในระหว่างการเตรียมการจัดทำหลักสูตรรังสีเทคนิค ซึ่งจะมีความพร้อมในการเปิดรับในปีต่อๆไป

Related Topics:
ปัจจัยที่กระทบการผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค พ.ศ. 2555-2559
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค มคอ 1
รังสีเทคนิคคืออะไร?
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับรังสีเทคนิค
จุดเด่น วท.บ. รังสีเทคนิค มหิดล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น