วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มีข้อสอบขายไหม??


(445 ครั้ง)

10 ปีแล้วครับที่มีการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค สอบครั้งแรกเมื่อปี 2547 ครั้งล่าสุดก็ที่เพิ่งผ่านมาครับ 1 มิถุนายน 2557

ใกล้เวลาจะสอบใบประกอบสาขารังสีเทคนิคทุกครั้ง มีคำถามพรั่งพรูมาที่ผมและเข้าใจว่า คณะกรรมการวิชาชีพทุกคนก็จะถูกถามคล้ายๆกัน
"หนูตื่นเต้นมากกว่าการสอบที่คณะฯอีกค่ะอาจารย์"
"ข้อสอบยากมากไหมคะ"
"อาจารย์มีแนวข้อสอบไหมคะ"
.......
.......
"..... ฯลฯ"

ผมไม่ได้ตอบคำถามเหล่านี้ สิ่งที่ทำได้คือให้กำลังใจผู้เข้าสอบทุกคนทุกสถาบัน ว่า "อย่ากังวลมาก สอบไม่ผ่านเกณฑ์คราวนี้ ก็สอบใหม่" ปีหนึ่งสอบ 2 ครั้งจะกังกวลไปใย ปกติครั้งแรกของปีจะสอบประมาณเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน และครั้งที่สองของปีจะสอบประมาณเดือนพฤศจิกายน
ปี 2547 ประมาณ 1,300 คน
ปี 2557 ประมาณ 300 คน
ผมได้ยินข่าวไม่สู้ดีในขณะเตรียมการจัดสอบ ก่อนหน้าการสอบหลายวัน  ที่มีผู้เข้าสอบบางคนถามเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ และถามกรรมการวิชาชีพบางคน แล้วรู้สึกไม่สบายใจ ก็คือ

"มีข้อสอบขายไหม? เท่าไหร่??" 
ไม่ได้บอกว่าข้อสอบเก่าหรือใหม่ ก็น่าจะใหม่ล่ะครับ

ถามว่า "มีข้อสอบขายไหม? เท่าไหร่??" อันนี้คุกนะครับ การทุจริตในการสอบไม่ว่าแบบไหน เวลาไหน ทั้งก่อนสอบ ขณะสอบ และหลังสอบ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพรังสีเทคนิค ห้ามทำเด็ดขาด

ลองดูแค่พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะฯ มาตรา 38 กล่าวว่า "ผู้ประกอบโรคศิลปะต้องรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด....ฯลฯ" ซึ่งระบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ. 2547 ข้อ 4 กล่าวว่า "ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ต้องไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ" ทุจริตการสอบก็ผิดจรรยาบรรรณเต็มๆแล้ว ยังไม่ได้ดูกฎหมายอื่นอีกนะครับ

การทุจริตในการสอบ อาจมีหลายคนหลายสถานะมาเกี่ยวข้อง มิได้หมายความว่าท่านที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นกระทำทุจริตนะครับ เช่น สถานะผู้เข้าสอบ สถานะกรรมการจัดสอบ สถานะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ สถานะกรรมการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ ฯลฯ คนที่มีสถานะอื่นๆ ก็ว่าไปตามฐานความผิดถ้าทำการทุจริต ผมขอเน้นไปที่ผู้เข้าสอบครับ แม้จะเป็นการกระทำก่อนที่ผู้กระทำการทุจริตจะได้รับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคก็ตาม เป็นการกระทำที่ทำให้สังคมเกิดความเสื่อมศรัทธาในหมู่คณะ เสื่อมศัรทธาในวิชาชีพรังสีเทคนิคของชาวเราแล้ว เริ่มต้นก็ไม่สวยแล้วครับ เมื่อได้คิดที่จะกระทำ ได้เริ่มลงมือทำ สุดท้ายได้ทำจนความผิดสำเร็จแล้ว หมู่คณะที่เรียกว่า "รังสีเทคนิค" จะคิดเห็นเป็นประการใด จะลงพรหมทัณฑ์ไหม?? จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายไหม??

โชคดีครับ เท่าที่ผมทราบ ก่อนการสอบไม่ปรากฏว่ามีการทุจริตซื้อขายข้อสอบกัน มีแต่การเลียบๆเคียงๆ หยั่งเชิง ขณะทำการสอบก็มีบ้างที่ 1-2 คนพยายามจะลอกคำตอบจากเพื่อนที่นั่งสอบใกล้กัน กรรมการที่คุมสอบได้ตักเตือนและคุมเข้ม หลังสอบเสร็จการตรวจกระดาษคำตอบดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปรากฏการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกระดาษคำตอบ

ดังนั้น ผมจึงมีความเห็นว่า เป็นหน้าที่ เป็นสำนึกรับผิดชอบของชาวเราที่ต้องช่วยกันจรรโลงเกียรติ ศักดิ์ศรี และความเชื่อมั่นเอาไว้ให้มั่นคงยั่งยืน ทั้งก่อนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และขณะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ โดยทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ สอดคล้องกับหลักธรรมภิบาลครับ 

Related Links:
ไม่มีข้อสอบขายหรอกจ้าาา

2 ความคิดเห็น:

 1. ความเห็นจาก FB...

  Sarawut Thanachuanchai:
  คนถาม ดูไม่ค่อยให้เกียรติวิชาชีพเลยนะครับ ผมก็สอบเมื่อ 8 ปีที่แล้วครับ ยอมรับว่าคืนก่อนสอบนอนไม่หลับ เลยอ่านถึงเช้าครับ

  ตอบลบ
 2. ความเห็นจาก FB:.....

  Dilok Maneerod:
  จำไม่ได้แล้วว่าความรู้สึกก่อนสอบเป็นอย่างไร แต่จำได้ว่าภรรยาปลุกให้ตื่นไปสอบเป็นเพื่อนด้วยเพราะสมัครสอบไว้แล้ว ก็เลยต้องไปแต่เช้าก่อนสอบหลายชั่งโมง นั่งอ่านเอกสารที่ภรรยาไปติวมาหนึ่งรอบอย่างสบายใจไม่กังวล แล้วก็เข้าห้องสอบผลออกมาผ่านได้เหมือนกัน สรุปว่าอย่าเครียดกับมันจนเกินไป ควรรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องทำอย่างถ่องแท้ อย่าคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องรู้ ต้องใช้ ทำตัวให้เหมือนแก้วน้ำที่ไม่เต็มเรียนรู้ตลอด สอบไม่ได้วันนี้ก็ต้องได้ในที่สุด ขอให้มีความพยามยามเข้าไว้ แม้ว่าทุกความพยายามอาจจะไม่สำเร็จทุกครั้ง แต่ทุกความสำเร็จมีความพยายามอยู่ด้วยเสมอ.....

  ตอบลบ