วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

เก็บตก..การเตรียมพร้อม(อนาคต)ของรังสีเทคนิคไทยสู่ประชาคมอาเซียน


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค และคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ. .... ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี มีอาจารย์ผู้แทนจากสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคทั่วประเทศ และนักรังสีเทคนิคทั่วประเทศเข้าร่วมในการสัมมนาจำนวน 100 คน

ช่วงเช้า
นพ.ธารา ชินะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา
จากนั้น มีรายการอภิปราย “ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ. ....” ผู้ร่วมอภิปราย 5 ท่าน คือ นพ.ธารา ชินะกาญจน์ (ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ) นางจันทนา จินดาถาวรกิจ (ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) นายดนัย สุวรรณา (กลุ่มกฎหมาย สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) นายวรสิทธิ์ กาญจนสูตร (ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) และนางสาวอำไพ อุไรเวโรจนากร (ประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ)
มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ. .... จากผู้อภิปรายและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันมากขึ้นว่า อะไรเป็นข้อจำกัดที่นักรังสีเทคนิคไม่สามารถทำได้เพราะอยู่นอกเหนือสมรรถนะ เช่น การเจาะหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดง การสวนปัสสาวะ การฉีดสารทึบรังสีหรือสารเภสัชรังสี การเตรียมสารกัมมันตรังสีแบบปิดผนึกหรือสอดใส่สารกัมมันตรังสีโดยตรง และวินิจฉัยโรคจากผลของการตรวจทางรังสีวิทยา เป็นต้น และอะไรเป็นเงื่อนไขเมื่อนักรังสีเทคนิคจำเป็นต้องทำในสิ่งที่อยู่นอกเหนือสมรรถนะของนักรังสีเทคนิค

ช่วงบ่าย
มีการบรรยายเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับวงการแพทย์ไทย โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม คชินธร คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
และการบรรยายเรื่อง การเตรียมพร้อม(อนาคต)ของรังสีเทคนิคไทยสู่ประชาคมอาเซียน โดยผมเองครับ รองศาสตราจารย์มานัส มงคลสุข หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รู้สึกหนักใจมากเพราะพูดเป็นคนสุดท้ายแล้วปิดงานเลย จะมีคนฟังไหมเพราะหลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัด ต้องรีบกลับหรือเปล่า แถมยังพูดตามหลังท่านคณบดีฯด้วย จึงหนักใจเป็นทวีคูณ ยิ่งได้ฟังท่านคณบดีฯพูดจบแล้วยิ่งหนักใจใหญ่เลย เพราะท่านพูดได้ดีมากและได้เนื้อความครอบคลุมครบถ้วน แล้วคราวนี้ผมจะพูดอะไรล่ะ
หลังจากพักรับประทานกาแฟแล้ว ถึงเวลาต้องพูด มีชาวเราเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งก็โอเคแล้ว จึงสวมวิญญาณวิทยากรขึ้นพูด 1 ชั่วโมง งงตัวเองเหมือนกันว่าพูดไปได้ยังไงตั้ง 1 ชั่วโมงทั้งที่ตอนแรกหนักใจ

รายละเอียดที่พูดส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาผสมกันระหว่างภาคการศึกษาและองค์กรวิชาชีพรังสีเทคนิค ซึ่งสามารถอ่านได้ในบทความ การเตรียมพร้อมของสถาบันผู้ผลิต บัณฑิตสาขารังสีเทคนิค สู่ประชาคมอาเซียน


และได้เติมเรื่อง ลำดับเวลาวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อเตือนความทรงจำดังนี้

ทิ้งท้ายเป็นการจบการบรรยายด้วยเรื่องเบาๆว่า

ทุกๆเช้า กวางมันรู้ตัวเองว่า มันจะต้องวิ่งให้เร็วกว่าเสือที่วิ่งเร็วที่สุด มิฉะนั้น มันจะถูกเสือวิ่งไล่ทันและจับเป็นอาหาร
ทุกๆเช้า เสือมันรู้ตัวเองว่า มันต้องวิ่งให้เร็วกว่ากวางที่วิ่งช้าที่สุด เพื่อจับกวางตัวนั้นมาเป็นอาหารให้ได้ มิฉะนั้นเสือมันก็จะอดตาย
ไม่ว่าเสือหรือกวาง ต่างก็ต้องวิ่งให่เร็วที่สุดเพื่อความอยู่รอด
แล้วเรานักรังสีเทคนิคล่ะ จะเป็นกวางที่วิ่งช้ากว่าเสือ หรือจะเป็นเสือที่วิ่งช้ากว่ากวาง หรือไม่เป็นอะไรทั้งนั้น

 สวัสดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น