วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การอภิปราย ความก้าวหน้าของสายงานรังสีการแพทย์ของไทย (19th AACRT)


(อ่าน 624 ครั้ง 16กพ2556-3พค2556)
    ในการประชุมนานาชาติ AACRT2013 ที่เชียงใหม่ โรงแรมปางสวนแก้ว  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว ประธานกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค, นายสละ อุบลฉาย นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย, และรองศาสตราจารย์มานัส มงคลสุข หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิคมหิดล ได้ร่วมกันอภิปรายเรื่อง ความก้าวหน้าของสายงานรังสีการแพทย์ของไทย
พูดถึงตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือการผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคของไทย เข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการวิชาชีพ และมีการรวมตัวกันเป็นสมาคมฯ
เรื่องที่พูดกันมากคือเรื่องตำแหน่ง ซึ่งมีการพูดถึงข่าวดีเรื่องการจัดสรรตำแหน่งในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข โดยรวมตำแหน่งนักรังสีการแพทย์เข้าไปด้วย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฯที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิคแล้วสามารถปรับเป็นตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ได้เลยโดยไม่ต้องยุบรวมตำแหน่ง
พูดถึงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างตำแหน่งราชการกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งคาดว่าเงินเดือนเป็น 1.2 เท่าของข้าราชการ ไม่มีเงินประจำตำแหน่ง ไม่ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ไม่มีบำเหน็จบำนาญ ได้เงิน พตส. มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีประกันสังคม ฯลฯ ร่างระเบียบเสร็จแล้วน่าจะเริ่มใช้ได้เร็วๆนี้
รายละเอียดทั้งหมด ดูได้จากวิดีโอคลิปครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น