วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ส่งบัณฑิตขึ้นฝั่ง ๒๕๕๖ยินดีด้วยครับ รังสีเทคนิคมหิดลรุ่นที่ 47 หลังจากฝ่าฟันการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล 4 ปี หรือมากกว่า 1,400 ชั่วโมง ทั้งบรรยาย ปฏิบัติการและฝึกงานที่เข้มข้น วันนี้ RT#47 ทำสำเร็จแล้ว ทั้ง IQ และ EQ ถูกหล่อหลอมในตัวบัณฑิตรังสีเทคนิคอย่างสมดุล ขอส่งพวกเราเหล่าบัณฑิตรังสีเทคนิคขึ้นฝั่งอีกวาระหนึ่ง


RT#47 เข้าสอบเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557
ก่อนอื่น ขอชื่นชมเหล่าบัณฑิตรุ่นที่ 47 ปีล่าสุดที่เข้าสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค โดยสามารถสอบผ่านเกณฑ์ได้มากถึง 98.53% สอบไม่ผ่านเกณฑ์เพียงคนเดียวเท่านั้น สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90% ปรบมือให้ดังๆเลยครับ

มนุษย์เรามีขีดจำกัดในการมองเห็น ไม่ควรเชื่อสายตาตัวเองมากนัก สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นจริงอาจต่างกันอย่างสิ้นเชิง เมื่อเราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆ เราอาจมองไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตา หรือเมื่อเราคิดจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆ อาจทำให้เราลืมคิดถึงสิ่งอื่นที่มีความสำคัญไปได้ จึงควรระวัง
มีการทดลอง "โยนลูกบอล" ประกอบด้วยทีม 2 ทีม ทีมละ 4 คน ทีมหนึ่งชุดขาวอีกทีมชุดดำ แต่ละทีมมีลูกบอล1 ลูก กติกาคือ ให้ผู้เล่นโยนลูกบอลให้ทีมเดียวกัน โดยที่ทั้งสองทีมวิ่งปะปนกันไปมาในสนาม การทดลองนี้ ให้อาสาสมัครจำนวนหนึ่งมองทีมสีขาวและคอยนับจำนวนครั้งที่ทีมสีขาวโยนลูกบอลให้กัน ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที ผลปรากฏว่า อาสาสมัครเกือบทั้งหมดตอบได้ถูกต้อง ระหว่างที่ต่างฝ่ายโยนลูกบอลกันอยู่นั้น ผู้ทดลองได้ให้คนแต่งชุดกอลริลล่าสีดำเดินปะปนเข้าไปด้วยประมาณ 10 วินาที ผู้ทดลองถามอาสาสมัครว่า มีใครเห็นลิงกอลริล่าบ้าง ปรากฏว่า เกือบทั้งหมดไม่เห็น นี่แสดงให้เห็นว่า อาสาสมัครมัวแต่ไปจดจ่อกับลูกบอลที่ทีมสีขาวกำลังโยนให้กัน จึงไม่ทันได้สังเกตุว่ามีลิงกอลริลล่าเดินปะปนอยู่ด้วย นี่เป็นตัวอย่างของความมืดบอดโดยไม่ตั้งใจ

จึงขอฝากบัณฑิตรังสีเทคนิคให้ระวังความมืดบอดโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งไม่เพียงแค่การมองเห็นเท่านั้น แต่รวมถึงความคิดจิตใจที่อาจมืดบอดได้เพราะอคติบดบังไว้

แล้วทำยังไงจึงจะไม่มืดบอด?
คำตอบคือ เราต้องมีสติ แม้สติเราจะเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มี คือเกิดๆดับๆ เราก็มั่นฝึกให้มีสติรรู้ตัวนาน ให้สติเกิดนานหน่อย

ดวงอาทิตย์ส่องแสงแรงกล้า
พุ่งผ่านปัทมาบนน้ำใส
ทั้งที่ตูมแต่มองเห็นเด่นภายใน
แปลกฤทัยยัยแสงจึงแรงนัก

ดุจรังสีสาดส่องกายา
ผ่านออกมาภายในจึ่งประจักษ์
ธรรมชาติลิขิตไว้ประหลาดนัก
ให้ทายทักโรคได้สบายเอย
โชคดีครับ
ขอให้มีความวิริยะมากๆ
รองศาสตราจารย์มานัส มงคลสุข


Related Links:
1)ส่งบัณฑิตรังสีเทคนิคขึ้นฝั่ง ๒๕๕๓
2)ส่งบัณฑิตรังสีเทคนิคขึ้นฝั่ง ๒๕๕๔
3)ส่งบัณฑิตรังสีเทคนิคขึ้นฝั่ง ๒๕๕๕
4)ความมืดบอดโดยไม่ตั้งใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น