วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

จากศาลายาสู่ตะวันรุ่งทุ่งรังสิต

                             (509 ครั้ง)
คณบดี (ขวา)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (ซ้าย)
2 คนแรกแนวหน้าผู้กล้าหาญ
คณะรังสีเทคนิค
Faculty of Radiological Technology
       นับจากวันที่ผมตอบรับคำเชิญของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ให้มาจัดตั้งคณะรังสีเทคนิค เพื่อดำเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ภารกิจนี้นับว่าใหญ่หลวงนัก ไม่ง่ายเลย และต้องอดทนสูงเพราะใช้เวลากว่าจะเห็นผลหลายปี คิดเสมอว่า งานนี้จะสำเร็จได้ต้องมีทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์วิชาชีพสูงและประสบการณ์ทางการศึกษาดีพอควร ทีมงานนั้นสำคัญเหนืออื่นใด ผมเริ่มงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 คือเกษียณจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 30 กันยายน 2558 ก็มาทุ่งรังสิตเลย
       ด้วยความที่มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ผมไม่คุ้นชิน จากราชการมาสู่เอกชน มันต้องอย่างไง ต้องปรับตัวอย่างไง ครั้งแรกที่เข้าประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดีบอกกับผมว่า... สบายๆครับอาจารย์ไม่ต้องปรับตัวอะไร .... ทำให้ผมรู้สึกเบาใจขึ้นเยอะเลยครับ 
หัวหน้าสนง.คณบดี
       แต่หนักใจว่า จะมีทีมงานอย่างที่คิดฝันไว้มาร่วมงานไหม เมื่อมีข่าวว่าผมมาก่อตั้งคณะรังสีเทคนิค ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยในประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่แรก จารึกไว้ได้เลยครับว่า .... คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นคณะแห่งแรกของประเทศไทยสาขารังสีเทคนิค.... แอบปลื้มใจเงียบๆคนเดียวครับว่า แค่ผมมาเริ่มงาน ชาวเราส่วนใหญ่ยินดีปรีดามาก ผมสัมผัสได้ถึงแรงหนุน นับว่าผมโชคดีที่มีลูกศิษย์รังสีเทคนิค ที่มีฝีมือและประสบการณ์อย่างที่ฝันไว้ กล้าหาญชาญชัย พร้อมใจ เต็มใจ ติดตามมาร่วมงานด้วย ซึ่งผมเรียกพวกเขาว่า Avenger  เป็นแนวหน้ากล้าตายอย่างแท้จริง และอีกจำนวนมากที่แสดงความมีน้ำใจ แสดงเจตจำนงยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ทั้งทางตรง ทางอ้อม มีประโยคหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆคือ ...
              ...ถึงเวลาที่หนูจะได้ตอบแทนอาจารย์บ้างแล้ว อาจารย์บอกหนูได้เลยนะคะ...
              ...อาจารย์ลุยเลย ผมช่วยเต็มที่....

       ประกอบกับมหาวิทยาลัยรังสิตสนับสนุนเต็มที่ ได้ส่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีมาร่วมงานด้วย 1 คน ซึ่งเป็นคนเก่าแก่ที่รู้จักงานและผู้คนในมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นอย่างดี ทำให้การเตรียมการ  การวางแผนงาน การดำเนินการตามแผนงานเป็นไปด้วยความฉับไว ตามกรอบเวลาที่วางไว้ มีประสิทธิภาพและทรงพลังมาก ขณะที่การดำเนินการจำเป็นต้องทำคู่ขนานหลายอย่างไปพร้อมๆกัน คือ
       การสรรหาอาจารย์และการวางแผนบุคคล
เหล่า Avenger ดูให้ดีมี 6 คน
       การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
ประชุมจัดทำหลักสูตรกันอย่างพิถีพิถัน
ทีมงานพัฒนาหลักสูตร
       การจัดหาสถานที่คณะรังสีเทคนิค

       การจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือรังสี ที่จำเป็นต่อการเรียนพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ห้องเอกซเรย์ที่ทันสมัยสำหรับการสอนแสดง
เครื่อง ultrasound สำหรับสอนแสดง
       การจัดเตรียมปัจจัยเกื้อหนุนและแผน
       การจัดทำความตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและแหล่งฝึกงาน
ม.รังสิตและบมจ.กรุงเทพดุุสิตเวชการ ลงนามความร่วมมือร่วมผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค
คณะกรรมการโครงการความร่วมมือร่วมผลิตฯ
       ฯลฯ

       โดยที่ผู้สำเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค จำเป็นต้องสอบเพื่อขอใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค กับคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคเสียก่อน จึงจะทำงานเป็นนักรังสีเทคนิคได้ ดังนั้น คณะรังสีเทคนิคต้องได้รับการรับรองให้ถูกต้องเสียก่อน จึงจะสอนหลักสูตรรังสีเทคนิคได้ คณะรังสีเทคนิคจึงต้องเตรียมการให้พร้อมที่สุดเพื่อขอรับการประเมินสถาบันจากคณะกรรมการวิชาชีพฯ
        เราใช้เวลาช่วงเวลาประมาณ 9 เดือนอย่างคุ้มค่า เพื่อการวางแผนอย่างละเอียดทุกมิติ การดำเนินงานอย่างรอบครอบรัดกุมทุกขั้นตอน รวดเร็ว ทันเวลาและคุ้มค่า ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ตรวจประเมิน ม.รังสิต
ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559

       จนกระทั่งวันที่ 27 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการวิชาชีพฯมีมติรับรองมหาวิทยาลัยรังสิต       วันนี้ คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมแล้วในการออกเดินก้าวแรก สู่การเป็นสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค มุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศด้านการจัดการศึกษาสาขารังสีเทคนิคในปี 2565 บนแนวทางที่ยึดมั่นอย่างแน่วแน่ว่า .... เรื่องของคุณภาพต่อรองไม่ได้....
ทีมงาน.... รังสีรังสิต
กราบพระ 5 วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลังเหน็ดเหนื่อยจากการเตรียมงานคณะฯ จนบัดนี้พร้อมแล้ว
Related Links:
4. บ้านเมือง...รังสิตเปิดคณะรังสีเทคนิค สนองความต้องการตลาด
5. Eduzones:...ม.รังสิต เปิดคณะรังสีเทคนิค แห่งแรกของม.เอกชนไทย ตอบสนองความต้องการของตลาด
6. (Video clip) เปิดตัว 3 หลักสูตรใหม่
7. ไทยขาดแคลน นักรังสีเทคนิคม.รังสิต เปิดสอนป้อนตลาดแรงงาน
8. ภาพข่าว: MOU โครงการร่วมผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค
9. "ม.รังสิต" ปักธงด้านแพทย์ลุยปั้นคนพร้อมเสิร์ฟโรงพยาบาล
10. PPTV:...รังสีเทคนิคอาชีพที่ขาดแคลนค่าตอบแทนสูง