วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รังสีรังสิตรุ่น 1


รศ.มานัส มงคลสุข (คณบดี)
(1,034 ครั้ง)
     ในความเป็นพ่อของลูก ต้องเตรียมการมากมายอย่างดี อย่างพิเศษแต่เนิ่นๆ เพื่อรอคอยวันที่ได้พบหน้าทารกน้อยในวันแรกที่เขาได้ออกมาลืมตามองโลก และเลี้ยงดูให้ดีที่สุดตามกำลังความสามารถ จนเขาเติบใหญ่ เป็นคนดี สามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ มีความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อ มันเป็นความรัก ความผูกพันอย่างลึกซึ้ง ผมจำความรู้สึกนั้นได้ดี สำหรับผมมันยากเกินกว่าจะเขียนบรรยายให้เข้าใจได้ถึงความรู้สึกนั้น แม้เวลาจะผ่านมานานมากแล้ว แต่เหมือนมันเพิ่งผ่านไปไม่นาน
อ.กัลยาณี ทวนสุวรรณ (BDMS)
     ความรู้สึกนั้นไม่ต่างกันมาก กับการรอคอยวันที่จะได้พบหน้าลูกๆรังสีเทคนิคแห่งทุ่งรังสิต
     คิดเสมอว่า เราต้องเตรียมการอย่างดีที่สุดเพื่อลูกๆของเรา เพื่อพวกเขาจะได้เติบโตต่อไป เป็นนักรังสีเทคนิคที่ดี และมีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของรังสีรังสิต
     แล้ววันนั้นก็มาถึง วันที่ต้องจารึกไว้ว่า วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นวันที่พวกเราได้พบเห็นรูปร่างหน้าตาของลูกๆรังสีรังสิตจริงๆซักที 

รังสีรังสิตรุ่น 1
ผู้ปกครองให้กำลังใจรังสีรังสิตรุ่น 1 และเยี่ยมชมคณะรังสีเทคนิค ม.รังสิต
     ไม่ว่าจะมาจากไหน สมบูรณ์หรือไม่ เก่งหรือไม่เก่ง วันนี้ก็ได้มาเป็นลูกของรังสีรังสิตแล้ว สิ่งที่บังเกิดขึ้นฉับพลันทันใดในหัวใจของคณาจารย์ คือ ความรัก ความห่วงใย และความผูกพัน ที่อยากเห็นลูกๆรังสีรังสิตเป็นนักรังสีเทคนิคที่ดีและมีคุณภาพสูง มีหัวใจบริการ ยังประโยชน์แก่ผู้อื่นและแก่ตนเองอย่างถูกต้อง
     ผมและเหล่าคณาจารย์คณะรังสีเทคนิค ซึ่งรวมถึงคณาจารย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ 44 แห่ง (BDMS) คิดเสมอและมุ่งมั่นอย่างมากว่า วันนี้จะทำให้ลูกๆเหล่านี้ภาคภูมิใจรังสีรังสิต เพื่อวันข้างหน้า รังสีรังสิตจะต้องภาคภูมิใจในตัวลูกๆ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ให้คำแนะนำลูกๆรังสีรังสิต เกี่ยวกับการเรียนในมหาวิทยาลัย
รังสีรังสิตรุ่น 1 และผู้ปกครองฟังคำแนะนำและข้อมูลต่างด้วยความสนใจ
คณาจารย์จาก BDMS ให้คำแนะนำครบทั้ง 3 สาขา
รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
อ.ทอฝัน ทาปัญญา เล่าถึงรุ่นพี่รังสีเทคนิคทุกสถาบัน
ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ
ผู้ปกครองชมห้องเรียนแบบ smart classroom เครื่องเอกซเรย์
และเครื่องเอกซเรย์ช่วยสอน ซึ่งเป็นผลงานการสร้างของ
คณาจารย์คณะรังสีเทคนิค ม.รังสิต
มีอาจารย์จักราวุธเป็นหัวหน้าโครงการ
     มันง่ายมากถ้าเพียงแค่คิดเฉยๆ 
     แต่มันไม่ง่ายเลยเมื่อต้องลงมือทำให้สิ่งที่คิดฝันร่วมกันให้บังเกิดผลเป็นความจริงขึ้นมา
     ไม่เฉพาะกับเหล่าคณาจารย์และบุคลากรทั้งหลายที่ช่วยกัน แต่รวมถึงลูกๆรังสีรังสิตทุกคนด้วย ที่จะต้องบากบั่น ค้นหาตัวตนและจิตวิญญาณของรังสีเทคนิคด้วยตัวของตัวเอง 
     ขอเพียงพวกเราฝ่าฟันความยากลำบากต่างๆไปด้วยกัน ด้วยความเพียรพยายามอย่างที่สุด อย่างมีสติ รู้ตัว ตลอดเวลา และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน


  
Related Links:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น