วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

World Radiography Day: 8 พฤศจิกายน 2016


(224 ครั้ง)
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
รองอธิการมหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานเปิดงาน WRD Thailand 2016
     งาน World Radiography Day 2016 (WRD 2016) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงาน ในฐานะที่เป็นผู้จัดร่วมกับสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย และบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน) มีข้อมูลเกร็ดเล็กๆน้อยมาเล่าสู่กันฟังครับ คือ

     เป็นการจัดงานที่มาจากใจจริงๆ
     เราคิดกันว่าในเมื่อโลกให้การยอมรับว่า วันที่ 8 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวัน "World Radiography Day" ชาวเราน่าจะได้ใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมดีๆ แบบที่ไม่ต้องมีวิชาการมาก แบบที่ประชาชนชาวบ้านทั่วไปก็ร่วมได้ เพื่อแสดงความระลึกถึง ศาสตราจารย์เรินท์เกนผู้จุดประกายรังสี ส่องชีวิต ส่องโลก ระลึกถึงคุณประโยชน์อันอเนกอนันต์ของรังสีเอกซ์ เป็นการเตือนความทรงจำให้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกรู้ 
     แล้วจะจัดอย่างไร ที่ไหนดี เรื่องนี้คณะรังสีเทคนิคได้ปรึกษากับผู้ใหญ่หลายท่านในแวดวงรังสีเทคนิค ในที่สุดจึงได้ตัดสินใจ เรียนเชิญสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยและบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน) มาร่วมกันจัด โดยใช้ทีมงานคณะรังสีเทคนิคเป็นหลัก
ตัวอย่างสื่อที่ประชาสัมพันธ์งาน WRD Thailand 2016
     จากนั้นทีมงานได้ร่วมกันคิดเริ่มเตรียมงานจากงบประมาณศูนย์(เหรียญ)บาท ซึ่งในเวลาต่อมาได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆจำนวนหนึ่ง ทำให้การดำเนินงานไม่ต้องเข้าเนื้อมากนัก
     คิดหัวข้อการเสวนาว่าน่าจะได้ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ๆ จึงได้หัวข้อเป็น "รังสีเทคนิคกับคนรุ่นใหม่" การเสาะหาและเรียนเชิญวิทยากรให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยรังสิต
     เรื่องการจัดเตรียมสถานที่คณะรังสีเทคนิค ก็ต้องรีบทำให้เสร็จให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะ "RT Park" อย่างน้อยให้เรียบร้อยระดับหนึ่งเพื่อต้อนรับชาวเรา การเลือกและจัดสถานที่ประชุมให้เหมาะสม อาหารและเบรคสำหรับผู้ร่วมงาน ฯลฯ
     เมื่อถึงวันงานจริง วิทยากรที่มาบรรยายท่านก็มาด้วยใจเกินร้อย แม้ว่าคณะผู้จัดไม่มีค่าเดินทางและค่าตอบแทนอะไรให้เลย แค่เลี้ยงอาหารกลางวันในวันประชุมเท่านั้น บางท่านเดินทางโดยเครื่องบินมาแต่เช้า แล้วเดินทางกลับตอนเย็น นี่เป็นอะไรที่ผมได้เห็นน้ำใจของชาวเราที่แสดงออก ด้วยการมาร่วมงานแม้ว่าคณะรังสีเทคนิคจะเดินทางมายากสักหน่อย แต่ก็อยากมาแสดงออก อยากบอกสังคมว่าเราคือ "นักรังสีเทคนิค" ดูได้จากการตั้งกระทู้ใน facebook ของชาวเราที่มาร่วมงาน ทุกคนได้โพสต์ข้อความและรูปภาพด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นรังสีเทคนิค
   
     RT Park 
     เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คณะรังสีเทคนิคตั้งใจจัดทำขึ้นในโอกาสเดียวกันนี้ เพื่อให้ทันกับการที่ชาวเราจะมาร่วมกิจกรรม WRD Thailand 2016 ที่คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้าชมความสวยงามอย่างมีสาระ การจัดทำ RT Park เป็นการทุ่มเทแรงกายแรงใจของทีมงานคณะรังสีเทคนิคอย่างสุดตัว อย่างน่าชื่นชมยิ่ง ด้วยงบประมาณที่ต้องบอกไม่อายเลยว่าน้อยมากๆ แต่ productivity สูง เพราะเป็นการคิดแบบตกผลึกเร็วมากแล้วทำเลย ไม่ได้ตั้งงบประมาณล่วงหน้า ดังนั้น เรื่องเงินจึงค่อยไปหาเอาข้างหน้า เพราะเห็นความจำเป็นว่าต้องจัดทำ เรากลับบ้านกันมืดค่ำเกือบทุกวันนานเป็นเดือนๆครับ ซึ่งงานยังไม่เสร็จเรียบร้อย เท่าที่ชาวเราได้มาเยี่ยมชมนั้น เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของ RT Park เท่านั้น

     จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
     
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการจัดกิจกรรม WRD Thailand 2016 ที่เป็นการรวมตัวของชาวเรา ชาวรังสีเทคนิคในสถานที่เดียวกันมากที่สุดจำนวน 110 คน (ไม่นับรวมนักศึกษารังสีรังสิต) ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและนักรังสีเทคนิค เกินความคาดหมายครับ

     สุดท้ายอยากบอกชาวเราว่า แม้กิจกรรมวันรังสีเทคนิคโลกจะได้ผ่านไปแล้ว แต่ก็จะยังวนกลับมาอีกปีละครั้ง คือ 8 พฤศจิกายนของทุกปี ในปีต่อไป จึงอยากจะเชิญชวนชาวเราล่วงหน้าเลยครับ จัดกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น เข้าถึงชาวเราให้มากขึ้น รวมตัวกันให้มากยิ่งขึ้น เข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น ยังประโยชน์ให้เกิดต่อส่วนรวมให้มากขึ้น และหากจะมาจัดที่คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต ก็ยินดีครับ รังสีรังสิตยินดีต้อนรับทุกท่าน ขอให้คิดว่าเราเป็นเพื่อนกัน เราเป็นพี่น้องกัน เราเป็นครอบครัวรังสีเทคนิคเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น